0242 237 50 75

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de kabul edilişinin

Siyasal amaçlarını gerçekleştirmede hiçbir engel tanımayan, her türlü yasal ve siyasal engeli şiddet ve zor kullanarak aşmayı meşru gören saldırganları durduracak bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı giderme amacıyla, ikinci dünya savaşı sonrasında , önce 1945’te Birleşmiş Milletler  kuruldu,  birkaç yıl sonra da 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi BM Genel Kurulunda kabul edildi. (8 ülkenin çekimser kalmasıyla) 

Bildirge’yi kabul edenler, bununla, insanî değerlerin korunması için güçlü bir irade beyanı ortaya koydular.  İnsan hakları ihlâllerine birlikte karşı koymayı, insanlığın ortak değerlerlerini birlikte koruma iradesini açık bir biçimde seslendirdiler. Evrensel Bildirge, insan hakları tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Daha sonraki bütün insan hakları belgeleri   onu esas aldı. Taşıdığı ana ilke ve normlar, daha sonra kabul edilen uluslar arası sözleşme, bildirge, protokol vb. metinlerde hemen hemen aynı biçimde yer aldı. Bugün de Evrensel Bildirge insan hakları alanında ana ve öncü metin olmayı sürdürüyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin BM’de kabul edilişinin üzerinden 68 yıl geçti. II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için yola çıkan ulusların ve onların liderlerinin ana amacı bu acıların dünya üzerinde bir daha yaşanmasını engellemekti.

   Aradan 68 yıl geçmesine  rağmen insan hakları sorunları bugün de dünyanın önemli sorunları arasında yer almayı sürdürüyor.  Ülkemiz dahil, dünyanın her köşesinden insan hakları ihlâlleri raporları gelmeye devam ediyor.

Ülkemizin karnesi bu konuda iyi durumda değil maalesef.

Şu anda OHAL nedeniyle İnsan Hakları askıya alınmış durumda. Ülkemiz zor şartlardan geçiyor. 

Yaşama hakkının ihlâlinden, düşünce ve inançlarla ilgili hakların kullanılmasında yaşanan sıkıntılara; eğitim ve sağlık hakkının kullanılmasından sosyal, kültürel ve ekonomik haklarla ilgili sorunlara kadar farklı türden ihlaller günümüzün acı gerçekleri arasında yer alıyor. Düşüncesini açıklama hakkını kullandığı, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına ve siyasal düşüncelerine aykırı  şeyler yazdığı ya da söylediği için tutuklanan, işinden olan, hatta kimi zaman öldürülen insanlar, gazeteciler, entelektüeller bunun ön önde gelen örnekleri arasında yer alıyor. İhlallerin farkına varanlar da kimi zaman tehlikelerle karşı karşıya geliyor.  İnsan hakları savunucuları çoğu zaman kendi içinde yaşadıkları toplumda baskıyla karşı karşıya kalıyorlar. Başkalarının haklarını korumaya ya da çiğnenmesini engellemeye çalışırken kendi temel hakları tehlikeye giriyor. 

Bir an evvel OHAL in kaldırılmasını, sonraki süreçte de evrensel insan haklarını, sosyal ve hukuk devletini esas alan bir dönem talep ediyoruz.   

Saygılarımızla…

Antalya Tabip Odası

iik 10 aralık 2 2

 

10 aralık iik