0242 237 50 75

12 Aralık’ta G(ö)revdeyiz

12 Aralık’ta G(ö)revdeyiz

12 Aralık 2014 saat 12.30’da Antalya

 

Değerli meslektaşımız

TTB Merkez Konseyinin çağrısıyla 12 Aralık 2014 Tarihinde Sağlık Bakanlığının sürdürmekte olduğu yanlış politikalarından vazgeçirmeye yönelik uyarı amacıyla G(ö)REV etkinliği yapılacaktır.

12 Aralık 2014 saat 12.30’da Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde Basın açıklaması yapılacaktır.

13 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da TTB’den sağlık Bakanlığına yürüyüş gerçekleştirilecek ve Sağlık bakanlığı önünde sorunlarımızı dile getiren bir basın açıklaması yapılacaktır odamızdan bu eyleme katılmak isteyen meslektaşlarımızın 11 Aralık 2014 Saat 17.00’ye kadar 0(242) 237 50 75 ve 05335477154 Nolu telefona isim yazdırılması gerekmektedir.

Katılımlarınızı bekleriz.

ANTALYA TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU