0242 237 50 75

14 Mart Kutlu olsun

14 Mart Kutlu olsun

Tıp Bayramımızı kutluyoruz

Değerli meslektaşımız
Her 14 MART’ta olduğu gibi 2016 14 Mart’ında da savaşın, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin dünyamızdan yok edildiği, olumsuzluklarla dolu sağlık sistemimizin iyileştirildiği, halkın sağlığının öncelik haline getirildiği, hekim ve sağlık çalışanlarının bu öncelik içerisinde hak ettikleri koşullara kavuşturulduğu bir UMUDU paylaşıyor ve “HERŞEYE RAĞMEN” Tıp Bayramımızı kutluyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu