0242 237 50 75

14 Mayıs 202 Aile Hekimliği Kolu toplantısı

aile-hekim-221

14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu toplantısına Antalya Tabip Odasından Dr.Kaan Taşer katıldı.

Aile Hekimlerinin Ceza Yönetmeliğine karşı mücadelesi, Tabip Odalarının ve TTB’nin seçim sürecinin değerlendirilmesi, Haziran 2022 tarihinde Gaziantep’te planlanan çalıştayın hazırlıklarının görüşüldüğü toplantıda “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin 29 Mayıs Ankara Beyaz Mitingi” ne katılım çağrısı yapıldı.