0242 237 50 75

2’nci Aile Hekimleri Buluşması başladı

images_foto2016_2-ah.bulusma

Dr. Kaan TAŞER Aile hekimliği ile birlikte sorunların daha da ağırlaştığını, yeni sorunların oluştuğunu

 

TTB Aile Hekimliği Kolu 2. aile hekimleri buluşması 22 Şubat tarihinde Grida City Antalya Otelinde başladı. 24 Şubat tarihine kadar çalıştay devam edecek. Ülkemizin çeşitli illerinde görev yapan aile hekimleri Antalya’da buluştu.

Dr. Kaan TAŞER Aile hekimliği ile birlikte sorunların daha da ağırlaştığını, yeni sorunların oluştuğunu ve giderek büyüdüğünü görüyoruz. Buluşmada aile hekimliğinde yaşadığımız öncelikli sorunları ve çözüm önerileri ortaya konacak. Aile hekimliğinin geleceği hakkında önemli çıktılar elde edileceğini söyledi.

Açılış konuşmasında söz alan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel ŞAHİN, çalıştaya katılımcılarına hoş geldiniz diyerek böylesi önemli bir çalıştaya Antalya’nın ev sahipliği yapmış olmasının onurunu hissettiklerini belirtti. Çalıştayın ülke ortamı, ülkemiz sağlık ortamı gerekse de aile hekimliği uygulama alanına çok ciddi katkılar sunacağını ifade etti. Çalıştayın ana başlıklarının özellikle kamuoyuna sık sık yansıyan belli başlı sorunlarla birlikte Aile Hekimliği uygulamasında mesleki değersizleşme güvencesiz gelecek, mesleğe yabancılaşma ve tükenmişlik sendromu gibi konularında yer alacağını ifade etti.Mezuniyet sonrası eğitim, sağlık çalışanlarının olumsuz çalışma koşulları ve giderek yoğunlaşan iş yükünün artışı gibi konularında burada görüşülebileceğini yine bu alanda raporlandırmalar ,chec up uygulaması ,kira artışları v.b konular da masaya yatırılacak diye ifade etti. Çalıştayın önemli çıktılar ortaya koyacağını ve bunun kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti.

Türk Tabipleri Birliği adına TTB ikinci başkanı Uzm. Dr. Ali ÇERKEZOĞLU ülkemizde yönetimsel, ekonomik ve birçok alanda çok ciddi sorunların yaşandığını neredeyse her alanda kriz ve kaos ortamının etkin olarak hissedildiğini ifade etti. Özellikle de sağlık ortamının bu durumdan olumsuz anlamda etkilendiğini. Çözümün emek eksenli eşitlikçi ve adil yaklaşımla hekimlerin ve hastaların haklarını koruyarak mevcut kaynakların doğru kullanılmasıyla çözülebileceğini ifade etti. Halen elimizde bulunan çok kısıtlı kaynaklarla bile doğru kullanımla sağlık ortamında çok doğru işler yapılabileceğini belirtti. TTB’ nin yıllardır bu anlayışla mesleki ilkelerinden ödün vermeden çözümler üretmeye çalıştığını ve bu çözüm önerilerini inadına iktidarlarla paylaştığını ve mücadele ettiğini belirtti. Çalıştay katılımcılarının da bu anlayış çerçevesinde üretimlerde bulunacağına olan inancını ifade etti.

TTB Aile Hekimliği Kolu adına Dr. Filiz ÜNAL Aile Hekimliği 2. FAZ bize neler getirecek neler götürecek başlığı altında çözümü bu toplantıda masaya yatıracaklarını ifade etti.

Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu adına Dr. Hüseyin KÖZ çalıştaya başarılar diledi. B.B.S.Ç Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Can KİRİŞÇİ, SES-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Pınar İÇEL çalıştaya başarılar diledi. Prof. Dr. Mehmet ZENCİR de çalıştaya dönük sunum yaptı.

Buluşma katılımcılarında üretken coşkusuyla başlamış oldu. Oluşturulan dört ayrı çalışma grubu farklı başlıklar üzerinden değerlendirmelere başladılar.

Katılımcılar üstlenmiş oldukları görevin sorumluluğunu farkında olduklarını ifade ederek ,birinci basamak sağlık hizmetlerinin mevcut halini, aile hekimliğine her gün bir yenisi eklenen yüklenmiş görevleri ve geleceğimizi tartışacağız. Özellikle popülist yaklaşımlarla kamuoyuna yansıyan checkup söylemi, ardı arkası kesilmeyen rapor istemleri, kanser taramaları gibi başlıklar başta olmak üzere birçok konuyu da masaya yatıracağız diye ifade ettiler.