0242 237 50 75

2022-2024 Denetleme Kurulu

2022-2024 Denetleme Kurulu

Dr.İsmail Gömceli

Dr.Zekiye Özdemir

Dr.Hamide Tomruk