0242 237 50 75

26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlu olsun

hasta-haklari

26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlu olsun

Antalya Tabip Odası Başkanı  Prof. Dr. Taha Karaman, 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutlayarak,  hasta haklarının, iyi hekimlik ve temel insan haklarından ayrı tutulamayacağını söyledi.

Kamuoyunda bilinenin/sanılanın aksine hasta hakları kavramını ilk kez dile getirenler aslında hekimler ve onların meslek örgütlerinin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Taha Karaman “Türkiye’de hasta haklarının gelişimine baktığımızda somut olarak ilk kez hekimlik meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin bu konuyu ülke gündemine getirdiğini görürüz. 1993 yılında Bolu’da yapılan Tıbbi Etik Sempozyumu’nda gündeme getirilen Hasta Hakları kavramı, bu tarihten ancak 5 yıl sonra 1998’de yasalaşabilmiştir” şeklinde konuştu.

AKP iktidarı tarafından uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programıyla; sağlık hizmeti sunumunun devletin görevleri arasından çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Taha Karaman, ‘’Sağlık Hak’tır ve Ücretsiz Olmalıdır’’ın yerine, “Paran Kadar Sağlık’’ anlayışı almış, sağlığın piyasalaştırılması, hastanın müşteri, hekimin tüccar, hastanelerin işletme-ticarethane gibi görülmesine neden olmuştur.  Hasta Hakları bütünüyle yok sayılmıştır” dedi

Hastaların nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi uygulanan sağlık politikalarının değişmesinden geçmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Taha Karaman, hasta haklarının tam olarak gerçekleşebilmesi için “herkes için eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hakkı” talebini yinelemekten ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Kamuoyunda bilinenin/sanılanın aksine hasta hakları kavramını ilk kez dile getirenler aslında hekimler ve onların meslek örgütleridir. Türkiye’de hasta haklarının gelişimine baktığımızda somut olarak ilk kez hekimlik meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin bu konuyu ülke gündemine getirdiğini görürüz. 1993 yılında Bolu’da yapılan Tıbbi Etik Sempozyumu’nda gündeme getirilen Hasta Hakları kavramı, bu tarihten ancak 5 yıl sonra 1998’de yasalaşabilmiştir.

Hasta hakları, iyi hekimlik ve temel insan haklarından ayrı tutulamaz. Sağlık alanında yaşanan olumsuz gelişmeler nitelikli sağlık hizmetine ulaşmadaki eşitsizlikleri giderek artırmakta, hastaların sık sık mağdur durumlara düşmesine neden olmaktadır. AKP iktidarının “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında yaşama geçirdiği politikalar, “özendirici ifadelerle” sunulanın aksine, sağlık birimini işletme, hastayı müşteri olarak görmektedir. Hasta haklarına uyuyormuş gibi yapılan düzenlemeler bu nedenle göstermelik olmaktan öteye gidememektedir. Sağlığı kar edilen bir alana, sağlık hizmetini alınan satılan bir metaya dönüştürmek hasta haklarına aykırıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programıyla; sağlık hizmeti sunumu devletin görevleri arasından çıkmıştır.  ‘’Sağlık Hak’tır ve Ücretsiz Olmalıdır’’ın yerine, “Paran Kadar Sağlık’’ anlayışı almış, sağlığın piyasalaştırılması, hastanın müşteri, hekimin tüccar, hastanelerin işletme-ticarethane gibi görülmesine neden olmuştur.

Hastaların nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi uygulanan sağlık politikalarının değişmesinden geçmektedir.  Hasta haklarının tam olarak gerçekleşebilmesi için “herkes için eşit, nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hakkı” talebini yinelemekten ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlu olsun.

Antalya Tabip Odası