0242 237 50 75

İl İnsan Hakları Kurulu toplandı

İl İnsan Hakları Kurulu toplandı

Antalya Tabip Odası adına Dr.Metehan Akbulut’un

Antalya Tabip Odası adına Dr.Metehan Akbulut’un katıldığı İl İnsan Hakları Kurulu Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak Başkanlığında aylık toplantısını gerçekleştirdi.

23.11.2003 Tarih ve 25298 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükmü gereği Antalya İl İnsan Hakları Kurulu’nun Ekim ayı toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak Başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı toplantısında;
a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan İnsan Hakları Başvuru Kutusundan, e-posta üzerinden ve doğrudan yapılan insan haklarına ilişkin talep ve şikâyetlerin yer aldığı başvurular,
b) Daha önceki toplantılarda ilgili kuruluşlara gönderilen başvurulara istinaden gelen yanıtlar,
c) Başvuru kutularından, e-posta üzerinden yapılan teşekkür ve öneriler,

değerlendirildi.
İnsan Hakları Haftası kapsamında yapılabilecek etkinliklerle ilgili öneriler konuşuldu.