0242 237 50 75

418 meslektaşımıza eğitim

images_foto2016_kurs-bagisiklama

Antalya Tabip Odası olarak, halk sağlığını koruma ödevimiz kapsamında

Merkezde “Bağışıklama Kurslarımızı” Tamamladık

Aşılar, insanların kitlesel şekilde hastalanmasına hatta ölümlerine neden olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, geçen yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımıdır ve koruyucu sağlık hizmetleri bağlamında neredeyse birinci basamak sağlık hizmetlerinin simgesi olmuştur. Aşılar, bireysel yararları yanında toplum bağışıklığını ve aşı olanlar sayesinde kırılgan kesimlerin korunmasını da sağlaması açısından da çok önemlidir ve bir anlamda toplum dayanışması örneği oluşturur.

Tüm bu nedenlerle biz de Antalya Tabip Odası olarak, halk sağlığını koruma ödevimiz kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte 1.Basamak Aile Hekimlerine yönelik “Bağışıklama Kursları” düzenledik. Antalya Tabip Odası Eğitim Komisyonu ve Onur Kurulu üyesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Sevtap Velipaşaoğlu’nun konuşmacı olduğu eğitim toplantılarımız 6 Kasım, 7 ve 21 Aralık 2018 ve 4 Ocak 2019 tarihlerinde olmak üzere 4 kez tekrarlandı. Yoğun ilgi gören eğitimlerimizle 1. basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 418 aile hekimi meslektaşımıza ulaştık. Eğitimler, bağışıklamada temel ilkeler, rutin ve rutin dışı aşılar, risk gruplarının aşılanması, aşı karşıtlığı, uygulamada karşılaşılan sorunlar konuları temelinde interaktif şekilde sürdürüldü.

Eğitim sonrasında meslektaşlarımız aşılarla ilgili bilgilerini güncelleme gereksinimi duyduklarını, eğitime ilişkin olumlu geri bildirimlerini odamıza ilettiler. Antalya Tabip Odası olarak, mezuniyet sonrası eğitimlerin öneminin bilinciyle hem bağışıklama eğitiminin ilçelerdeki hekimlerimize ulaşması, hem de farklı alanlarda eğitim programları oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu