0242 237 50 75

6331 sayılı Yasa’nın 10. yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

4agustos22

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  temsilcileri,  “6331 sayılı Yasa’nın 10. yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı ” hazırlıkları için 04  Ağustos 2022 günü Ankara TTB Merkez Konseyi binasında toplandılar.

Toplantıda TTB adına İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut yer alırken; TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da toplantının açılışına katılarak yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Toplantıya  Bedri Tekin (TMMOB), Tevfik Güneş (DİSK), Celalettin Erten (KESK) ve çevrimiçi  Dt. Burak Saran (TDB) katıldı.

Bir önceki toplantıda yapılan görev bölüşümleri çerçevesinde şu ana kadar yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda çalıştayın 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara  İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda    düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay hazırlıkları için bir sonraki toplantı  11 Ağustos 2022 Perşembe saat:14.oo da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.