0242 237 50 75

Özel Termessos Hastanesi Ziyaretimiz

temessos 22

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.
Bu kapsamda 1 Eylül 2022 Perşembe günü Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Figen Sarıgül Yıldırım ve Dr. Tülün Temizkan Özel Termessos Hastanesinde hekimlerle buluştu.
Meslektaşlarımızla Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.
Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı.
Dr. Bahar Deron Özel Termessos Hastanesi temsilcisi seçildi.
Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.