0242 237 50 75

7-8 Temmuz G(ö)REV Eylemleri Başladı

7-8temmuz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla; Konya’da görevli meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine sağlıkta şiddete karşı “Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” diyerek 7-8 Temmuz 2022 tarihlerinde G(ö)REV’deyiz.

Hekimler ve sağlık emekçileri Türkiye genelinde iş bıraktı. Antalya’da da sabah erken saatlerde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok Asistan Kafe önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık emekçileri sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle iş bıraktı. A Blok önüne kadar yürüyen hekimler ve sağlık emekçileri sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadele kararlılığında olduklarını ifade ettiler.

Saat:11.00’da Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan açıklamanın ardından öğlen saatlerinde özel hastanelerde saygı duruşu ve açıklamalar yapıldı.

Açıklamalarda “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin, Susmuyoruz Korkmuyoruz Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir, Oyalama Değil Çözüm İstiyoruz, Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans” sloganları öne çıktı.

Eylem haberleri geldikçe haber güncellenmektedir

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ
Üzgünüz, Öfkeliyiz!
Sorumlulardan Hesap Soracağız!

6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı “Beyaz Kod” verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir.

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!

Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.