0242 237 50 75

7 Bölgede Hekimlerle Buluşma

images_2018_bolge-toplantisi

Antalya Tabip Odası adına Dr.Kaan Taşer’in katıldığı

“7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” başlığı ile gerçekleştirilen Ege Bölge toplantısı 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Manisa Tabip Odasının ev sahipliğinde Manisa’da yapıldı.

Türk Tabipler Birliği Ege Bölge Toplantısı Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İzmir, Isparta-Burdur ve Manisa illerinin temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu, ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Mübeccel İlhan’ın katılımıyla Manisa’da gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Tabip Odası adına yönetim kurulu üyesi Dr.Kaan Taşer katıldı.

Türk Tabipleri Birliği’nin 11 Ocak 2020 tarihinde bir deklarasyonla eylem takvimini açıklamıştı. “7 Bölgede Hekimlerle Buluşuyoruz” başlığında gerçekleştirilen Ege Bölge toplantısı 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Manisa Tabip Odasının ev sahipliğinde Manisa’da yapıldı.

Toplantıda, sağlıkta şiddet, sağlık sistemindeki sorunlar, hekim yaşadığı sorunlar ve TTB’nin karar aldığı eylem ve etkinlik takvimi hakkında görüşler paylaşıldı.

17 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek ve “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” ilan edilen bu tarihte iş bırakma ile sona erecek olan eylem ve etkinlik takviminin ilk basamağı olarak “Bölge Tabip Odaları Toplantıları” nından birisi olan toplantı sonunda bir açıklama yapan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu “Türk Tabipler Birliği olarak biz ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ortamlarda dünyada ve ülkemizde gerçekten herkesin sadece hekimlerin değil, bütün yurttaşlarımızın, işçinin, işsizin, yoksulun, emekçinin başta sağlık hakkı talebi olmak üzere bütün temel hakların ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, insanlarımızın ciddi problemlerle baş başa kaldığını biliyoruz, görüyoruz. Bu problemlerin başında da sağlık ortamında yaşanan sıkıntılar, sorunlar, yetmezlikler geliyor. Ne yazık ki bu sıkıntı ve yetmezlikler genellikle yurttaşlarımızın hekimlerimize ve sağlık emekçilerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetiyle sonlanıyor. Oysa buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu, muhatabı, çözüm yeri hekimler ve sağlık çalışanları değildir. Sistemin bütünsel bir şekilde ele alınması, sağlıkta şiddetin önce kabul edilmesi, sonra buna dönük iyileştirici sonuç alıcı, caydırıcı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir iklimde, şiddetsiz bir iklimde ve emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapabileceğimizi buradan, Manisa’dan, Ege Bölge Tabip Odalarıyla birlikte bir kez daha ilan ediyoruz. Bu talebimizi yani şiddetsiz bir ortamda emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapmak istiyoruz talebimizi, 82 milyona ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve güvenilir bir sağlık hizmetini sunmak istiyoruz talebimizi yinelemek istiyoruz. Bu yinelemeyi Türkiye’nin bütün şehirlerinde ısrarla bütün sağlık kurumlarında talep etmeye devam edeceğiz. Bu taleplerimizi görünür kılmak için 14 Mart Haftamızın son gününde 15 Mart’ta Ankara’da büyük bir beyaz mitingle sağlık çalışanlarıyla buluşarak hekimler olarak bu talebimizi bir kez daha ileteceğiz. Başta sağlıkta şiddet olmak üzere sağlıkta yaşanan sorunların çözümü̈ için adım atılmasını isteyeceğiz. Bu konuda adım atılmadığı durumda 17 Nisan’da, Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü, sağlıkta şiddetin simgesel günü olan ve kongremizde de ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü̈ olarak ilan ettiğimiz 17 Nisan Günü tüm Türkiye’de sağlık emekçileri ve sağlık çalışanlarıyla ve halkımızın da katkısıyla greve çıkacağımızı ilan ediyoruz. Başta sağlıkta şiddet yasası olmak üzere, bu yasa tasarısının mecliste kabul edilmesi başta olmak üzere, onlarca madde içeren kamu spotlarıyla bunun duyurulması, yöneticilerin söylemi, dili, hekimleri aşağılayan, küçümseyen dili, kararlı, sonuç alıcı adımlar atılmasını bekliyoruz. Atılmadığı takdirde eylem programımızın yerine getirileceğini bir kez daha ifade ediyoruz. 15 Mart’ta Ankara’da büyük mitingimizi gerçekleştireceğiz” dedi.