0242 237 50 75

Diyabet ve Tedavisi

diyabet - 23

Değerli Meslektaşlarımız;

Sağlığın gerçekleştirilmesinde her zaman koruyucu hekimliğe öncelik verilmesi ve bu kapsamdaki çalışmaların güçlendirilmesi gerekliliği ifade edilmektedir. Koruyucu hekimlik uygulamaları içinde ise kronik hastalıklar; hem yaşam boyu etkileri hem de oluşturdukları organ hasarları ile yarattıkları hastalık yükleri açısından sağlık hizmetleri içinde önemli yer tutmaktadır.

Bu bağlamda diyabet hastalığı; çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam gibi faktörlerin etkisiyle görülme sıklığı artan, kronik ve olumsuz etkileri ile farklı sağlık sorunlarının etyolojisinde yer alan, yaşam tarzı değişikliği gerektirdiği için bireysel uyumun sağlanmasında zorluklar yaşanan çağımızın önemli sağlık problemlerinden birisidir.

Diğer yandan son yıllardaki bilimsel bilgi birikimi ve teknolojik olanakların artışı sonucu sağlık hizmetlerinin her bileşeninde hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu gerçeklik iyi hekimlik kriterleri gereği mezuniyet sonrası tıp eğitiminin gerekliliğini ve önemini artırmaktadır.

Tüm bu nedenler göz önüne alınarak Antalya Tabip Odası Eğitim Komisyonu tarafından Türkiye Diyabet Vakfı ile işbirliği içinde özellikle 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımıza yönelik olarak vaka çözümlemeleriyle zenginleştirilmiş “Diyabet ve Tedavisi” başlıklı eğitim planlanmıştır.

Söz konusu eğitim, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 09:30 – 16:30 arası Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda aşağıdaki program kapsamında gerçekleştirilecektir. 20 meslektaşımızla sınırlı olan eğitim TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından 6 kredi notu ile kredilendirilmiş olup eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

İlgi duyan meslektaşlarımızın Antalya Tabip Odası sekretaryasına isim yazdırmaları gerekmektedir. Kontenjan başvuru sırasına göre tamamlanacaktır.

Katılımlarınızı bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası

 

 1. BASAMAK SAĞLIK HİZMETİNDE GÖREV YAPAN HEKİMLERE YÖNELİK

VAKA ÇÖZÜMLEMELERİYLE “DİYABET ve TEDAVİSİ”

 

1) Diyabet tedavisinde ilk değerlendirmeden tedaviye giden yol nasıl olmalı? (09:30 – 10:15)

Konuşmacı: Dr. Mustafa Kemal BALCI

 1. Aile Hikayesi
 2. Kilo
 • Yaş
 1. Komplikasyonlar

 

2) Diyabet Tedavisinde kime hangi tedavi? (10:30 – 11:15)

Konuşmacı: Dr. Hasan Ali Altunbaş

 1. Metformin
 2. İnsülin salgılatıcılar
 • Enjektabl tedaviler
 1. Glukozürik ajanlar

 

3) Diyabetik hastayı hangi sıklıkta, nasıl izleyelim? (11:30 – 12:15)

Konuşmacı: Dr. Nusret Yılmaz

 

YEMEK MOLASI

 

4) Diyabetli hastada neleri nasıl koruyabiliriz? (13:30 – 14:15)

Konuşmacı: Dr. Süheyla Görar

 1. Kardiyovasküler koruma
 2. Renal koruma
 • Göz
 1. Nöropati

 

5) Diyabetli hastada tedavinin etkinliği nasıl kontrol edilmeli? (14:30 – 15:15)

Konuşmacı: Dr. Işılay Kalan Sarı

 

6) Diyabetli hastada anti-diyabetik ilaçlarla hangi sorunlar yaşanır, nasıl değerlendirelim? (15:30 – 16:15)

Konuşmacı: Dr. Mustafa Aydemir