0242 237 50 75

TTB İSİH Kol Yönetimi İle Buluşma

DSCF6239

Değerli Meslektaşlarımız;

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol Yürütme Kurulu’nda görev alan meslektaşlarımız değişik illerde toplantılar yaparak o bölgede çalışan işyeri hekimleriyle bir araya gelmekte; sorunları, çözüm önerilerini tartışıp yol haritasını birlikte oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’ya gelen Kol Yürütme Kurulu kendi olağan toplantıları yanı sıra 26 Kasım 2023 günü Antalya Tabip Odası toplantı salonunda Antalya’daki işyeri hekimleri ile birlikte oldu.

Gerçekleştirilen toplantıda öncelikle Kol Sekreteri tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen kol faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Sahada çalışan meslektaşlarımızın katkılarıyla işyeri hekimliği uygulamaları, OSGB yapılanması, işyeri hekimliği eğitimleri, işyeri hekimlik hizmetlerinin denetlenmesi, işyeri hekimlerinin özlük ve ekonomik hakları gibi konular üzerinde tartışma yürütüldü.

Sonuç olarak işyeri hekimliği alanındaki sorunların temelinde de, sağlığın diğer alanlarında olduğu gibi ülkemizdeki sağlığı piyasalaştıran politikaların olduğu ifade edildi. Çözüm için sağlık hakkı, iyi hekimlik paydasında tüm hekimlerin örgütlü olarak birlikte olmaları gerektiği dile getirildi.

Antalya Tabip Odası

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.