0242 237 50 75

Aile Hekimliği Kolu toplandı

Aile Hekimliği Kolu toplandı

2015 Aile Hekimliği sözleşme dönemi

TTB-AHK Yürütme Kurulu 15.11.2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda toplandı
FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU
YÜRÜTME KURULU
15.11.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NOTLARI

TTB-AHK Yürütme Kurulu 15.11.2014 tarihinde İstanbul’da İstanbul Tabip Odası ın da aşağıda yer alan acil gündemle toplanıp ,yeni kararlar almış,sonradan İstanbul Tabip Odası tarafından ‘İstanbul da Aile Hekimliğinin 4.yılında ASM’ ler adıyla düzenlenen foruma katılınmıştır.

Gündem:
1.2015 Aile Hekimliği sözleşme dönemi için yapılacakların görüşülmesi
2. Acil ve Diğer Nöbetler için Stratejimizin belirlenmesi
3. Eğitim ASM ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin görüşülmesi
4.ASM lerde düzenlenen raporların usulünü belirleyen genelgenin görüşülmesi

Katılımcılar:

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulundan:
Dr. Fethi Bozçalı (İSTANBUL)
Dr. Yaşar ULUTAŞ (ADANA)
Dr. Recep KOÇ (İSTANBUL)
Dr. Nuri Seha Yüksek (İZMİR)
Dr. Ersan TAŞCI (BURSA)
Dr. Hülya Görgün (ÇANAKKALE)
Dr. İbrahim Çelik (ANTALYA)

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara,İstanbul Tabip Odası YK üyesi Dr.Hakan Hekimoğlu,İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş başkanı Dr.Hatıra Topaklı ve Komisyon üyesi Dr.Özgür Akbaba katılmıştır.

Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar:

1)Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, 15-49 yaş kadın izlemlerinin tamamını yapmadığı bahane edilerek Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’ a 13 adet 20 ceza puanı vererek sözleşme feshini istemiş,bunun üzerine TTB ve birinci basamakta örgütlü dernek,sendikaların çağrısıyla 14 Kasım 2014 tarihinde Şanlıurfa da konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı.

Basın açıklamasına katılımın iyi olduğu,açıklamanın TTB MK üyesi Dr.Filiz Ünal İncekara tarafından yapıldığı,sonrasında katılan örgüt temsilcileriyle görüşmeler yapıldığı anlatıldı.

Yürütmemiz den Dr.Yaşar Ulutaş ve Dr.Ersan Taşçı nın basın açıklamasında hazır bulunduğu bilgisi verildi.
Konunun yakın izlenmesi,cezanın kaldırılması,ceza uygulayan yerel yöneticilerin görevden alınması,ASM çalışanlarına ceza vererek yönetme politikalarından vazgeçilmesi,yaklaşan sözleşme dönemi için TTB AHK tarafından hazırlanan taleplerin Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bizzat iletilmesi için HSKB den randevu talep edilmesi kararı verildi.

2.Yeni sözleşme dönemi için TTB AHK tarafından hazırlanan taleplerini Aralık ayının ilk haftasında tarihi daha sonra ilan edilerek eş zamanlı tüm illerde yapılacak basın açıklamalarıyla ilan edilmesi kararlaştırıldı.

3.Anayasa Mahkemesinin nöbetler le ilgili almış olduğu kararı değerlendirildi. Anayasa Mahkemesinin 6 ay içinde gerekçeli kararını açıklayacağı, evrensel hukuk ilkeleri, dinlenme,çalışma haklarının yol gösterici olduğu,ASM sağlık çalışanlarına uzun çalışma dayatmalarına karşı mücadele etmeye devam edileceği,basında ASM lerin geceleri,hafta sonları açık kalacağı şeklinde haberlerin karşısında halkın doğru bilgilendirilmesi için çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

4.Birinci basmakta örgütlü dernek ve sendikaların Aile Hekimlerinin yaşadığı sorunları dile getirmek için ilan ettikleri ve farklı günlerde yapacakları eylem etkinliklerin, amaç ve hedeflerinin ortaklaştırılması amacıyla birinci basamaktaki tüm örgütlü birimlerin en kısa sürede katılacağı bir toplantı yapılmasının uygun olacağı kararı alındı.