0242 237 50 75

Akciğer Hastalıkları

Akciğer Hastalıkları

Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Özdemir’in konuşmacı olduğu eğitim 09 Ocak 2015 Cuma saat:18.00‘da Antalya Tapip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu Başkanı
Dr. Metehan Akbulut