0242 237 50 75

Akdeniz Şifa Hastanesi Ziyaretimiz

şifa hast.

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.
Bu kapsamda 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Figen Sarıgül Yıldırım ve Dr. İbrahim Çelik Akdeniz Şifa Hastanesinde hekimlerle buluştu.
Meslektaşlarımızla Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.
Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı.
Dr. Zafer Muratoğlu Akdeniz Şifa Hastanesi temsilcisi seçildi.
Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.