0242 237 50 75

Amaç sorunların giderilmesi değil

Amaç sorunların giderilmesi değil

Amaç sorunları çözmek değil, patronların kârına kâr katmak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut AKP iktidarı ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “Algı yönetimini bırakın. Sorunların çözümü konusunda samimiyseniz başta TTB olmak üzere emek- meslek örgütlerinin eleştiri, uyarı ve önerilerini dikkate alın” diye seslendi.

Kimi adımlar özellikle atılmıyor

“Ne söylüyorlarsa veya ne yazıyorlarsa ya gereğini yapmıyorlar ya da tam aksini yapıyorlar” diyen Dr. Metehan AkbulutÖrneğin; son olarak işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanındaki kimi sorunları çözmek iddiasıyla “Yeni İSG-KATİP Yazılımının Devreye Alınması Süreci Hakkında Duyuru” yayımlandı.   Duyuruda; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, denetimi, kişi ve kurumların yetkilendirme ve vize işlemleri gibi birçok temel ihtiyacın elektronik ortamda yürütülebilmesine imkân sağlandığı yazılı. Ama işyeri hekimlerinin ilgili tabip odalarına üyeliklerinin zorunluluğu ile ilgili bir uygulama yine yok. Meslek odasının denetiminin olmamasının işçi sağlığına ve işyeri hekimlerinin haklarına bir katkısı olabilir mi?” diye sordu.

Algı operasyonu yapılmaya devam ediliyor

E-Dönüşümde En İyiye: “Yeni” İSG-KATİP başlığı ile yine algı operasyonu yapıldığına dikkat çeken Dr. Metehan Akbulut, “Yaşanan sorunları çözmek niyetinde değiller.  Amaçları   işçilerin sağlığı ve işyeri hekimlerinin hakları değil patronların kârlarının artırılması” dedi.

“Mevcut düzen içerisinde sorunların tümünün çözümü elbette mümkün değil. Ancak yapılabilecek kimi düzenlemelerle sorunların bir kısmı giderilebilir.  Yeter ki böyle bir niyetleri olsun. Yeter ki çıkarılan ve çıkarılacak yasalar, yönetmeliklerde patronların kârı değil işçi sağlığının korunması ve işyeri hekimlerinin hakları tercih edilsin” diyen Dr. Metehan Akbulut “AKP iktidarı ve Bakanlık yıllardır sorunların farkında olduğunu ve çözmek istediğini söylüyor. Ama yapabileceği kimi düzenlemeleri özellikle yapmıyor/ yapamıyor” dedi.

Mevcut mevzuat dahi uygulanmıyor

AKP iktidarının ve Bakanlığın öncelikle kabul ettikleri eksiklikleri gidermeleri gerektiğine vurgu yapan Dr. Metehan Akbulut “Patronlar işlerine gelmediği zaman mevcut mevzuat dahi uygulanmıyor.  Uygulanan sistemin temel sorunlarından birisi işçi sağlığı alanını piyasaya açan, taşeronlaştıran, hekim emeğinin sömürüsünü arttıran Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleridir. (OSGB) Geçtiğimiz günlerde OSGB patronlarıyla bir araya gelen Bakanlık yetkilileri, bu alandaki düzenlemeleri hangi yönde yapacaklarının işaretlerini de verdiler. Bu sistemin ve anlayışın işçi sağlığı alanında yaşanan kargaşayı, işyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının sorunlarını çözmesi mümkün değildir” uyarısında bulundu.

Amaç sorunların giderilmesi değil

Tabip odalarına üye olmaları gerek işçi sağlığı gerekse uygunsuzlukların önlenmesi açısından zorunlu olan işyeri hekimlerinin atamalarının ve sözleşmelerinin ilgili tabip odaları tarafından da onaylanmasının sağlanmasına yeni yazılımda da özellikle yer verilmediğine vurgu yapan Dr. Metehan Akbulut “Yıllardır, bizler söylüyoruz ve kendileri de kabul ediyor ki; Mevcut haliyle İSG-KATİP sistemi hem yasal hem de etik olmayan kimi uygulamaların hayata geçmesine izin veriyor. İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında birçok soruna neden oluyor. Çok basit yapılacak kimi ek yazılımlarla; Örneğin, işyeri hekimlerinin ilgili tabip odasına kayıt zorunluluğu, sözleşmelerde tabip odasının onayının tekrar zorunlu hale getirilmesi vb. kimi sorunların giderilmesini büyük ölçüde sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Duyuruda “İş sağlığı ve güvenliği alanındaki e-devlet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızca geliştirilen İSG-KATİP; 2010 yılından bu yana kullanılmaktadır. 2 milyondan fazla iş yerine ve yüzbinlerce iş sağlığı ve güvenliği profesyoneline hitap eden uygulamamız zaman içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin takibi, denetimi, kişi ve kurumların yetkilendirme ve vize işlemleri gibi birçok temel ihtiyacın elektronik ortamda yürütülebilmesine imkân sağlamıştır” vurgusu yapıldığına dikkat çeken Dr. Metehan Akbulut şu soruları sordu:

– Sözleşmelere onay verilirken bölge tabip odasına üyelik zorunluluğu neden aranmıyor?

– Sözleşmelerde TTB asgari ücret tarifesine uyulup uyulmadığı neden sistem üzerinden sorgulanmıyor?

-Tabip odalarına bölgelerinde çalışan işyeri hekimlerinin çalıştığı yerleri görme hakkı neden tanınmıyor?

– İşyerlerinde çalışan işçi sayılarının otomatik olarak güncellenmesi neden sağlanmıyor?

– İşyeri hekimlerinin poliklinik yapma süreleri veya işyerleri arasında yolda geçen sürelerinin sistem üzerinden görülmesi neden sağlanmıyor?

-İşyeri hekimine bir işyeri ataması yapıldığında işyeri hekiminin de bu atamayı onaylaması neden istenmiyor?

-İSG-KATİP sisteminin işyerlerindeki ciddi tehlikeler konusunda bakanlığa bildirim yapılması amacıyla kullanılabilmesi neden sağlanmıyor?

-İşyerlerinde gerçekleşen iş kazaları -özellikle iş cinayetleri- ve maruz kalımlar –özellikle meslek hastalıkları- İSG-KATİP sisteminde neden yer almıyor?

-İşyerlerinde yapılan Bakanlık teftiş raporları neden İSG-KATİP sistemine yüklenmiyor