0242 237 50 75

Antalya Anadolu Hastanesi ziyaretimiz

anadolu-hastanesi

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda 16 Ağustos 2022 Salı günü Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Figen Sarıgül Yıldırım Antalya Anadolu Hastanesinde hekimlerle buluştu.

Meslektaşlarımızla Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.

Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı.

Dr. Mustafa Aygündüz Antalya Anadolu Hastanesi temsilcisi seçildi.

Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.