0242 237 50 75

Antalya Sağlık Platformu toplandı

Antalya Sağlık Platformu toplandı

“Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin 29 Mayıs Ankara Beyaz Mitingi” hazırlıklarını görüşmek üzere Antalya Sağlık Platformu toplandı.

11 Mayıs 2022 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda yapılan toplantıya odamız adına Dr. Metehan Akbulut katıldı. Toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) Başkanı Dr. Bedriye Doğan Emir, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Aykal,Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orkam-Sen) Antalya İl Temsilcisi Özgür Erokutan ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şube Başkanı Belma Özoran katıldı.

Miting için hazırlıkların değerlendirildiği ve yapılacak çalışmaların planlandığı toplantıda Ankara’ya kitlesel şekilde katılmak gerektiği vurgusu yapıldı..