0242 237 50 75

Antalya Sağlık Platformu Toplantısı 13 Eylül 2022

asp-139

Antalya Sağlık Platformu 13 Eylül  2022 Salı günü Antalya Tabip Odası’nda (ATO)  toplandı. Toplantıya ATO adına Genel Sekreter Dr. Metehan Akbulut ve yönetim kurulu üyesi Dr. Cumhur İzgi ile ATO Birinci Basamak ve Aile Hekimleri Komisyonu adına Dr. Elmas Döşemeci  katıldı.

Toplantıya ayrıca   Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube adına Şükran İçöz ve Dr. Kaan Taşer, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) adına Nurhamide Cirit, Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTAHED) adına Dr. Özcan Çelebi, Antalya Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (ANTASED) adına Sefa Yılmaz,  ve Özlem Kavak,  Hemşireler Derneği (THD) Antalya Şubesi adına Züleyha Özgür katıldı.

-15-16 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak olan asistan hekimlerin eylemleri

-Birinci Basamak ve  Aile Sağlığı Merkezilerinde yaşanan sorunlar, soruşturmalar

-Yapılacak eylem ve etkinliklerin planlanması:  Aile Sağlığı Merkezlerinde yaşanan  sorunlarla ilgili 21 Eylül 2022 Çarşamba saat:12.30’da Antalya Tabip Odasında basın toplantısı yapılmasına.

konularında tartışmalar yürütüldü ve kararlar alındı. Yapılan konuşmalarda birlikteliğe, dayanışmaya ve mücadelenin önemine vurgu yapıldı.