0242 237 50 75

Antalya Sağlık Platformu Toplantısı Temmuz 2022

asp-temmuz

Antalya Sağlık Platformu toplandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Antalya Tabip Odası’nda yapılan toplantıya odamız adına Genel Sekreter Dr. Metehan Akbulut ve yönetim kurulu üyesi Dr. Cumhur İzgi katıldı.

Toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube adına Şükran İçöz ve Dr. Kaan Taşer, Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği Sendikası) adına Dr. Özgür Cengiz, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) adına Dr. Hayrettin Kürklü , Türk Hemşireler Derneği (THD) Antalya Şubesi adına Havva Akkaya ve Sağlık ve Çevre Politikaları Derneği adına Mustafa Çelik katıldı.
-Antalya Sağlık Platformu whatsapp grubunun güncellenmesi
-Örgütler üzerine yapılan baskılar
-Bugüne kadar eylem ve etkinliklerin değerlendirilmesi
-Antalya Sağlık Platformunun ilkeleri, çalışma ve mücadele anlayışı
konularında tartışmalar yürütüldü ve kararlar alındı.

Yapılan tartışmalarda birlikteliğe, dayanışmaya ve mücadelenin önemine vurgu yapıldı.