0242 237 50 75

Antalya Yaşam Hastanesi Ziyaretimiz

Antalya Yaşam Hastanesi Ziyaretimiz

Değerli Meslektaşlarımız;

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. Figen Sarıgül Yıldırım, Dr. Tülün Temizkan ve Dr. Cumhur İzgi Antalya Yaşam Hastanesinde hekimlerle buluştu.

Hastane başhekimi Dr. Rıza Baysal ziyaret edildikten sonra meslektaşlarımızla bir araya gelinerek Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.

Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı. Dr. Fikret Taş Antalya Yaşam Hastanesi temsilcisi seçildi. Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.