0242 237 50 75

Ara Genel Kurulumuz

Ara Genel Kurulumuz

Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi
Antalya Tabip Odası Olağan Seçimsiz Ara Genel Kurul toplantısı 9 Mayıs 2015 Cumartesi saat 10.00’da Tabip Odası Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemlerle yapıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Genel Kurul Divan Başkanlığına Dr. Arif Bulut olarak seçilirken divan heyetin diğer üyeliklerine Dr. M. Ozan Uzkut ve Dr. Metehan Akbulut seçildi.
Antalya Tabip Odası faaliyet raporu, kesin hesap bilançosu ve tahmini bütçe oybirliği ile ibra edildi. Türkiye, sağlık ortamı, hekimlik, örgütlenme ve birlikte mücadele üzerine çok sayıda hekim söz olarak görüşlerini ilettiler.

GÜNDEM
1) Yoklama-Divan seçimi ve saygı duruşu
2) Antalya Tabip Odası Başkanının açılış konuşması
3) Yönetim kurulu 2014 yılı faaliyet raporunun okunması
4) 2014 yılı kesin hesap bilançosunun sunumu
5)Denetleme Kurulu raporunun okunması
6) Faaliyet, bilanço, raporlar hakkında konuşmalar, raporların oylanması ve ibrası
7)Raporların, bilançonun ve yönetimin ibrası
8) 2015 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması
9) Serbest konuların görüşülmesi, dilek ve temenniler
10)Kapanış