0242 237 50 75

Asistan Hekimler Komisyonu Toplantısı 8 Eylül 2022

asistan-hekim

Antalya Asistan Hekimler Komisyonu  8 Eylül 2022 perşembe günü toplandı.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve asistan hekimlerin katılımıyla yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşülerek önümüzdeki döneme ilişkin kısa vadeli planlar tartışıldı.

15-16 Eylül 2022 tarihlerinde yapılması planlanan üniversitelerde çalışan asistan hekimler iş bırakma eylemi ve daha sonra yapılması gerekli görülen oda bünyesindeki etkinlikler görüşüldü. Asistan hekimler arası iletişim ağının kuvvetlendirilmesi ve toplantıların düzenli hale getirilmesi planlandı.