0242 237 50 75

Asistan Hekimler Sonuç Bildirgesi

Asistan Hekimler Sonuç Bildirgesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi B Blok Mor Salon’da toplanan asistan hekimler bir sonuç bildirgesi oluşturarak imzaya açtılar.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

ASİSTAN HEKİM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

1- Asistan hekimler olarak görevlerimiz ve çalışma sürelerimizin net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Keyfi şartlar ve sürelerle çalıştırılmak, hemşire, tıbbi sekreter veya personellerin yapması gereken işlemlerde kullanılma gibi uygulamalar yanlıştır.

2- Asistan hekimlerin sağlık hizmeti vermelerinin ön şartı iyi bir eğitim almalarıdır. Eğitimler mesai saatlerinde yapılmalıdır. Her uzmanlık dalı için oluşturulan çekirdek eğitim programı tüm bölümlerde düzenli olarak uygulanmalıdır. Uzmanlık eğitim süresi boyunca geçirilen yıllara göre verilecek eğitimler tamamlanmalı, eğitim kişilerin insiyatifine göre yapılmamalı, her anabilim dalı için standart bir eğitim müfredatına bağlı olarak ve performans baskısından kurtarılarak uygulanmalıdır. Eğitim süremiz boyunca kongrelere katılım hakkımıza performans baskısı nedeniyle engel olunmamalıdır. Ayrıca kongreye bildiri ile katılan asistanlara yapılan ödemelerdeki kesinti kaldırılmalıdır.

3- Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen 10 nöbet sınırının her anabilim dalına bildirilmesi ve bu konuda halen sürmekte olan hak ihlallerinin sonlandırılması gerekmektedir. Asistan hekimler olarak nöbet ertesi izin hakkının sağlanmasını ve çalışma sürelerinin denetim altında tutulması gerekmektedir. Bize belli bir saat kadar nöbet ücreti verildiği ve 10’dan fazla nöbette ek ödeme de yapılmadığı göz önüne alınarak bu insanlık dışı uygulamaya son verilmesini gerekmektedir.

4- Polikliniklerde tıbbi sekreterler tarafından yapılması gereken ilaç, malzeme ve heyet raporlarının asistan hekimler tarafından yazılması hastalara muayene için ayrılacak zamanı azaltmaktadır. Bazı bölümlerde uygulamaya konulan tıbbi sekreterliğin her anabilim dalında belirttiğimiz hizmetleri yürütmesinin sağlanması gerekmektedir.

5- Nöbetlerde ve mesai sonrasına kalan işlemlerde görevli asistan hekimlere işlemler sırasında yardımcı olacak cerrahi tekniker, hemşire ve yardımcı personelin sağlanması gerekmektedir.

6- Asistan hekimler olarak tüm doktorlar adına alınan maaş ve döner sermayenin tümünün emeklilik ücretlerine yansıtılması gerekmektedir.

7- Son dönemde uygulamaya tekrar başlanan öğretim görevlilerinin özel hasta muayenesi işleminde asistan hekimlerin kullanılmasını, özel hastaların reçete ve raporlarının kendi poliklinik hastalarına ek olarak asistan hekimlere yazdırılmasını, yapılan işlemlere ait epikrizlerin asistan hekimlere yüklenmesini kabul etmiyoruz. Özel hastalarının tüm işlemlerinin ve işlemlerinin girişlerinin öğretim görevlileri kendileri yapmayacaksa görevlendirilmiş başka bir sekreter tarafından yapılması gerekmektedir.

8- Hekimlik onurlu ve saygın bir meslektir. Çoğu zaman maddi olarak değer biçilemeyecek mesleki uygulamalarımızı puan yöntemiyle ücretlendirmeye çalışmak ve bu ücretlerin yönetimdeki kişilerin insiyatifine bırakılması yanlıştır. Asistan hekimler olarak mesleğimizi küçük düşüren çarpıtmalarla dolu para tartışmalarına son verilmesini istiyoruz ve çalıştığımız süre ve hasta yükü göz önüne alınarak bölüm katsayılarının ve bölümlerimize ait işlem katsayılarının sabit ve şeffaf olması, yapılan kesintilerde bu kesintilerinin neye dayandırıldığının çalışana bildirilmesi gerekmektedir.

9- Asistan hekimlere yapılacak ödemeleri belirleyen kurulda seçilecek asistan hekim temsilcisinin de yer alması gerekmektedir.

10- Yukarıdaki taleplerin karşılanmaması halinde grev hakkımızı kullanacağımızı bildiriyoruz.

 

24.10.2014 tarihli Asistan Hekim Toplantısı Sonuç Bildirgesini destekliyorum.

 AD       
  SOYAD     
   BÖLÜM   
            İMZA