0242 237 50 75

Defin Nöbeti Konusunda Değişiklik

Defin Nöbeti Konusunda Değişiklik

Sitemizde, Tabip Odamızca açılan bir dava üzerine, Danıştay 17 . Dairesince alınan kararı,

Sitemizde, Tabip Odamızca açılan bir dava üzerine, Danıştay 17 . Dairesince alınan kararı, “Defin Nöbetine Son” başlığıyla duyurmuştuk. Bu yazıyı ve mahkeme kararını aşağıda yine okuyabilirsiniz.

Ancak, bu karardan sonra, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bir yönerge yayınlayarak yeni bir düzenleme yapılana kadar, ölüm belgesi düzenleme işinin; belediye hekimi bulunan yerlerde belediye hekimince, bulunmayan yerlerde Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü kadrolarında bulunan tüm hekimlerin mesai dışını da kapsayacak şekilde sırayla yerine getirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Konu, odamızca tekrar değerlendirilecektir.

 

 Konu ile ilgili önceki yazımız:

ASM VE TSM HEKİMLERİNE DEFİN NÖBETİNE SON:
2013 yılında Antalya Tabip Odası adına dava açılmıştı. Davayı, o tarihteki odamız avukatı Av. Semih Önem takip etmişti. Açtığımız davada Danıştay 17. Daire Defin Nöbetleri konusunda karar verdi. 17. dairenin 2015/10968 E. 2016/445 K. sayılı kararıyla “Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakli ve Defin İşlemleri Yönetmeliği’nin 4. maddesi (h) bendini, 16. maddesinin 4. bendinde bulunan defin nöbetine ilişkin hüküm ve 19. maddesinde bulunan TSM ve ASM hekimlerine ilişkin hüküm iptal edilmiştir. Böylece Aile hekimlerine ve ASM hekimlerine defin nöbeti yazılmasının hiç bir hukuki dayanağı kalmamıştır…

 

 

 

20160531_055821_1.jpg