0242 237 50 75

Ata Nevzat Yalçın

images_uyelerimiz_atanevzatyalcin

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Antalya
e-mail:anyalcin@akdeniz.edu.tr
anyalcin@yahoo.com

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Aynı bölümde üç yıl uzman olarak çalıştıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör unvanını aldı. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

ESCMID, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolu Derneği üyelikleri bulunmaktadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Eğitim ve Yeterlik Kurulu Sekreterliğini (İHKMEYK) (2005-2008, 2008-2011) yaptı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi (2011-2013, 2013-2015) olarak görev yaptı.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER) Yönetim Kurulu Üyesidir (2012-2014) .

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2014) ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı (2011-2013) yaptı. TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu (2012-2014) üyeliği yaptı.

Otuzbeş kitap bölümü, uluslararası dergilerde yayınlanmış 50 ve ulusal dergilerde yayınlanmış 88 makalesi ile 125 bildirisi bulunmaktadır. Üç kitap editörlüğü mevcuttur. Değişik ulusal ve uluslar arası dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır.

Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da görev yapmaktadır.