0242 237 50 75

Atatürk anıtı

Atatürk anıtı

Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk

 

Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koymak isteğimize ilişkin T.C. Antalya Valilik Makamı’na 27.10.2014 günü verdiğimiz dilekçe ve gelen red yazısı

 

27.10.2014

VALİLİK MAKAMINA
ANTALYA

İlgi: 5 Mayıs 2012 tarih ve 28238 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği”

İlgi yönetmeliğin “Tören ve Kutlama Komitelerinin Oluşumu ve Görevleri” başlıklı 3. Maddesinin b/2 bendinde “İl ve İlçelerde Ulusal Bayram, Resmi Bayramlar, Mahalli Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve diğer Tarihi Günlerin kutlaması, Vali veya görevlendireceği Vali yardımcısı veya Kaymakamın Başkanlığında; Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Mülki İdare Amirince uygun görülecek diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşan komite tarafından düzenlenir.” denmektedir.

İlgi Yönetmelik gereğince; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tören ve kutlama komitesinde yer almak ve 28 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00 daki çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtına kurumumuz adına çelenk koymak istiyoruz.
Gereğini arz ederim.

Dr.Egemen Aktaş

Antalya Tabip Odası

Genel Sekreteri

 

 

 

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Protokol Şube Müdürlüğü

 

SAYI : 98859504.877-635
KONU: Çelenk Sunma

28.10.2014

ANTALYA TABiB ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: 27.10.2014 gün ve 2814 sayılı dilekçeniz.

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” 05 Mayıs 2012 gün ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhuriyet Bayramı’nın nasıl icra edileceğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 4. Maddesinin (b) bendinin 1. Fıkrasında “Atatürk Anıtı veya Büstüne Mülki İdare Amir, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından çelenk konulur. Çelenk konulduktan sonra saygı duruşu ve istiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir” seklinde belirtilmiştir.
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğin ilgili Maddelerinde Bayramların ve tarihi günlerin nasıl kutlanacağı açıkça belirtilmekte olup, bu nedenle Bayram Törenlerinde Atatürk Anıtına belirtilen kurum dışında kurum ve kişilerin çelenk koymaları yönetmelik gereği uygun görülmemektedir.
Bilgilerinize rica ederim.

Ali Nazım BALCIOĞLU
Vali Y ardımcısı