0242 237 50 75

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Görev Dağılımı