0242 237 50 75

Basın Yayın Komisyonu

Basın Yayın Komisyonu

Odamız Yönetim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca; 

 

 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Odamız Yönetim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca;  Basın Yayın Komisyonu oluşturulmak üzere,  02.06.2016 tarihinde odamızda bir toplantı yapılması karara bağlanmıştı. İlgi duyacakları düşünülen üyelerimize sekreterlikçe gereken çağrıda bulunuldu. Toplantı, çağrımıza olumlu yanıt veren odamıza kayıtlı 15 üyemizin katılımıyla; 02.06.2016 günü saat 18.30’de gerçekleşti.

Katılımcıların isimleri yazımız ekinde sunulmuştur.

 

 Toplantı sonunda; çalışmaların düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için; 15 üyeden oluşan komisyonumuza, yapılan açık oylama ile ve oybirliği ile Dr. Sadık ÖZEN başkan, Dr. Ozan Kendirci ve Dr. Figen Yağmur ASLAN başkan yardımcı, Dr. Selçuk KOÇLAR sekreter olarak seçilmişlerdi. Diğer üyelerden de yayın kurulu oluşturulmuştur.

Toplantıda ileri sürülen görüşler;

1- Dergi normal olarak 2 ayda bir yayınlanmalı, ancak önemli konularda arada özel sayılar çıkarılmalıdır. Örneğin “Cumhuriyet Özel Sayısı” ve “Sağlık Politikaları Özel Sayısı” gibi,

2- Dergi okunabilir olmalı, ilgi çekmeli ve sadece bilimsel yazıları değil, hekimlerin   dikkatlerini çekecek ve hekim sorunlarını dile getiren içerikte olmalıdır. 

3- Dergide; şiir, karikatür, kültür sanat, spor ve Antalya’da yaşayan hekimlerden haberler yer almalıdır.

4- Tüm üyelerden en az bir yazı istenmeli, yayınlarda  farklı görüşlere yer verilmeli,  birbirine saygılı olunması ve hekimliğin etik değerlerinin korunmasına özen gösterilmelidir.

5- Yapılacak yayınlarda, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ile Atatürk İlke ve Devrimleri’ne aykırı, ayrılıkçı/bölücü görüş ve söylemlere yer verilmemelidir.

6- Komisyon 15 günde bir Perşembe günleri saat 18.30’da toplanılmalı, toplantıya katılamayacak üyeler mazeretlerini önceden bildirmelidir.

7- Dergi için yapılacak masrafların kısıtlanması açısından internet yayıncılığı düşünülmelidir. “Antalya Tabip Odası Dergisi” adı altında yeni bir web sitesi oluşturulması uygun olacaktır. Oda yönetimimizin bu konuda anlayış göstereceğini ummaktayız. Zira bu takdirde daha etkin ve yaygın, daha çok yazının yer aldığı bir yayında bulunulması sağlanabilir.

8- Derginin adı eskiden olduğu gibi “Hekim Güncesi” olmalı ve ortalama 40 sayfa olarak çıkarılmalıdır.

9- Komisyon çalışmalarını kolaylaştırmak için, yayına katılanlar arasında e-mail grubu oluşturulmalı, yazılar bunun üzerinden gönderilmeli ve tartışılmalıdır.

10- Sürekli olarak; koruyucu hekimlik dahil, her daldaki hekimlik alanında çalışan hekimlerimizle, bulundukları alanlarla ilgili röportajlar yapılmalıdır. Bu konuda; yönetimde bulunan hekimlerimiz ve oda çalışanlarımızdan sekreterlik desteği sağlanmalıdır. 

06.06.2016

                                                                                                     Saygılarımızla.

Ek: l Liste

                                                                                                     Dr. Sadık ÖZEN

                                                                                                   Komisyon Başkanı

NOT: Bu görüşlerimin Yönetim Kurulumuz tarafından paylaşılacağını ve onaylanacağını umut ediyoruz.