0242 237 50 75

Baskılara ve Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir!

imza-kampanyasi-baskilar

Aralarında Antalya Tabip Odası’nın da olduğu çok sayıda tabip odası “Türk Tabipleri Birliği’ne Yönelik Baskılara ve TTB Merkez Konseyi Başkanı’na Yönelik Hukuksuz Uygulamalara Son Verilmelidir!” metnini imzalayarak kamuoyu ile paylaştı.

Türk Tabipleri Birliği’ne Yönelik Baskılara ve

TTB Merkez Konseyi Başkanı’na Yönelik Hukuksuz Uygulamalara

Son Verilmelidir!

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları geçmişinden bugüne hekimlik değerlerinin ve toplumun sağlık hakkının savunucusu olmuştur.

Meslek örgütümüz ve yöneticileri bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için büyük mücadeleler vermiş, bu nedenle Erdal Atabek ve Nusret  Fişek’lerden bugüne dek birçok baskıya maruz kalmıştır. Tüm bu zorlu süreçlerde daima haklı çıkan ve kazanan meslek örgütümüz ve hekimlik değerleri olmuştur.

Bu çerçevede TTB’yi denetim altına alma isteği doğrultusunda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, demokratik hukuk devleti ilkeleri hiçe sayılarak hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Aynı zamanda iktidarın söylem ve eylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla bu uygulama üzerinden meslek örgütümüze yönelik antidemokratik müdahaleler gerekçelendirilmeye çalışılmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak, bu uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmasının ve meslek örgütümüze yönelik baskıların bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.