0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı

images_bbahk

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon toplantısı 27 Kasım Cuma günü Zoom üzerinden meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıdaki konu başlıkları üzerine konuşulmuş ve yapılması gerekenler hakkında fikir paylaşımı yapılmıştır.

1. ASM’lerin fiziki yapısı, kışın alınması gereken önlemler,

2. ASM girişlerinde triaj uygulanması,

3. Esnek mesai uygulanmasına geçilmesi,

4. Aşıların temini ve yazımı,

5. KKE temini,

6. Sağlık çalışanlarına test uygulanması,

7. Özellikli izlem hastalarının aranması,

8. Alınacak önlemler,

  • Triaj uygulanması laboratuvar hizmetlerini (gebeler hariç) azaltmak,
  • Randevu sistemini aktifleştirmek,
  • Bölgesel ilçe bazında ya da 5-6 ASM bölgesini kapsayacak test merkezleri açmak…

9. Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekim ve aile sağlığı çalışanlarının filyasyan ekiplerine katılması kabul edilemez.