0242 237 50 75

Bir sonraki toplantı 3 Eylül 2018

Bir sonraki toplantı 3 Eylül 2018

İşyeri hekimliğinde mesleki sorumluluk, hukuki boyut” içerikli çalıştay için

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplantı Kararları

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 6 Ağustos 2018 pazartesi günü saat 18:00 de 12 meslektaşımızın katılımıyla toplandı.

İSG-KATİP’teki güncellemeler ve Çalışanların Eğitimine ilişkin Yönetmelik’teki değişiklikler hakkında bilgi paylaşımlarının ardından toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Bir sonraki toplantının 3 Eylül 2018’de yapılmasına,

2- Her toplantıda İSİG Meclisi’nin iş kazalarına ilişkin aylık raporları üzerine kısa bir tartışma  yürütülmesine,

3- Önceki toplantılarda yapılması planlanan “İşyeri hekimliğinde mesleki sorumluluk, hukuki boyut” içerikli çalıştay için Komisyon Yürütme Kurulu’nun çalışma başlatmasına,

4- Bir sonraki toplantıda;
a) Mazereti nedeniyle bu toplantıya katılamayan Dr.Yavuz İpekli tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS)” hakkında bilgi paylaşımının yapılmasına,
b) Dr.Aydan İzgi tarafından “Meslek Hastalıklarına Genel Bakış” konulu sunumun yapılmasına

oy birliği ile karar verildi.