0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimleri toplanıyor

Birinci Basamak ve Aile Hekimleri toplanıyor

Alanda yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere Birinci Basamak ve Aile Hekimleri toplantısı yapılacaktır.

11 Mayıs 2022 Çarşamba  saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası’nda yapacağımız toplantıya Birinci Basamak ve Aile Hekimlerini veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.
Saygılarımızla

Tarih: 11 Mayıs 2022 Çarşamba
Saat:18.00
Yer: Antalya Tabip Odası