0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Eylül 2022

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Eylül 2022

Antalya Tabip Odası Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon toplantısı 1  Eylül 2022 Pazartesi saat:18.30’da Antalya Tabip Odası’nda yapıldı.

Komisyon toplantısında:

TTB Aile Hekimliği Kolunun  17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da Türk Tabipleri Birliği binasında gerçekleştirecek toplantı gündemleri olan  Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi   ve TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Sözleşme Talepleri  başta olmak üzere

▪️Sahada Aile hekimlerinin yaşadıkları sıkıntılar.. bireysel ve kurumsal olarak müdürlüğün art niyetli, anlayıştan uzak yaklaşımları.. Hastalık Yönetim Platformu (HYP) bahanesiyle uygulanan mobbing..

▪️Yeni ödeme yönetmeliğinin birinci basamak/Aile hekimliği için kabul edilemez olduğu..

▪️ Raporlu ilaçların  doğrudan eczanelerden alınması gerektiği..

▪️Aile Planlaması  malzemelerinin yokluğu/dağıtılmaması..

▪️ ASM lerin hâlâ ticarethane görülmesi, elektrik faturalarının fahiş artışı.. özellikle sanal ASMlerin kira artış sorunu, cari ödemelerin yetersizliği/artırılması..Aşı Takip Sistemindeki (ATS) uygulama sorunları..

gibi konular konuşuldu..