0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Temmuz 2022

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı Temmuz 2022

Antalya Tabip Odası Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon toplantısı “Birinci Basamakta Yaşanan Sorunlar ve Aile Sağlığı Merkezi/Birimlerinin Kira-Bina sorunları” konu başlıklarıyla 25 Temmuz 2022 Pazartesi saat:18.30’da Antalya Tabip Odası’nda yapıldı.