0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon Toplantısı

Alanda yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere Antalya Tabip Odası Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyon toplantısı yapılacaktır.

9 Haziran 2022 Perşembe saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası’nda yapacağımız toplantıya Birinci Basamak ve Aile Hekimlerini veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Tarih: 9 Haziran 2022 Perşembe
Saat:18.30
Yer: Antalya Tabip Odası