0242 237 50 75

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu

WhatsApp Image 2023-09-22 at 09.47.03

Değerli Meslektaşlarımız;

Antalya Tabip Odası Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu 15 Eylül 2023 tarihinde toplanarak çalışmalarına devam etmektedir. Toplantıda aile hekimliğinin güncel sorunları dile getirilmiştir. Ayrıca TTB Aile Hekimliği Kolu’nun eylem planı değerlendirilmiştir.

Söz konusu eylem planı içinde İstanbul Tabip Odasının aile hekimlerinin cari ödemelerindeki kesintileri ile ilgili yaptığı basın açıklamasının tüm illerde de gerçekleştirilmesi, deprem bölgesinde yer alan ASM’ler öncelikli olmak üzere meslektaşlarımızı işyerlerinde ziyaret ederek sorunları erinde tespit etmek, planlı bölge toplantıları yapmak dile getirilmiştir.