0242 237 50 75

Bölünmenin etkileri

Bölünmenin etkileri

Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi

 

Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi(Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Rahmi Akpınar’ın katılımıyla Antalya Tabip Odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu üyeleri dışında birçok meslektaşımız katıldı.

Toplantının temel gündemi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık teşkilatının halk sağlığı, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliği şeklinde bölünmesinin Antalya özelinde ve genel olarak sağlığa etkileri oldu. Toplantıya katılan hekimler kendi çalıştıkları birimler üzerinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.

AntalyaTabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz üçlü yapının Tabip Odası çalışmaları üzerine etkilerine değindi. Toplantıda ayrıca sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği sisteminin yarattığı sıkıntılar, hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Oldukça verimli tartışmaların yapıldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ