0242 237 50 75

Çağrımız

cagri

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası 7 kişilik Yönetim Kurulu’ndan ibaret değil elbette. Antalya Odası’nın uzun yıllardır birçok alanda yürüttüğü zengin ve değerli çalışmalar Yönetim Kurulu ile sınırlı olmayıp, büyük ölçüde komisyonlarda, faaliyet alanlarında görev alan meslektaşlarımızın kıymetli katkılarıyla sürdürülmekte.

Hekime Yönelik Şiddet Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Özel Hekimlik Komisyonu, Kültür Sanat Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu, İkinci ve Üçüncü Basamak Hekimler Komisyonu, Halk Sağlığı Sağlık Politikaları ve Sağlık Hukuku Komisyonu, Tıp Öğrencileri Komisyonu, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, Emekli Hekimler Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Asistan Hekimler Komisyonu, Etik Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu,… Farklı hekimlik alanlarından ses veren, canlılık kazandıran çalışma alanlarımızdan başlıcaları. Bu komisyonları sizlerden gelecek önerilerle çoğaltmamız ve daha verimli kılmamız mümkün.

İnanıyoruz ki her bir meslektaşımızın birikimiyle, farklı özellikleriyle bu çalışmalara sunacağı katkılar olacaktır. Bu çalışmalara katılım ne kadar fazla ve yoğun olursa sonuçları da o denli etkili ve kalıcı olacaktır.

“Çok ses ama tek yürek” olabilen, kararlı bir tabip odasına ve ona sahip çıkan hekimlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sizleri ses vermeye, küçük-büyük demeden Oda çalışmalarına katkı sunmaya çağırıyoruz.

Çalışmak istediğiniz komisyonlar için lütfen Antalya Tabip Odası sekretaryasıyla 9 Mayıs 2022 tarihine kadar iletişime geçiniz.
İletişim: 0242 237 5075 – 0533 547 7154 antalyatabip@antalyatabip.org.tr

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu