0242 237 50 75

Çalışan Sağlığı ve Diyabet

Çalışan Sağlığı ve Diyabet

AÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nusret Yılmaz

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz’un aylık olağan toplantısı “Çalışan Sağlığı ve Diyabet” başlıklı eğitim çerçevesinde 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 18:00’de Antalya Tabip Odası’nda yapıldı. Eğitim, AÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nusret Yılmaz tarafından verildi.

Dr. Yılmaz, Türkiye’de diyabet görülme sıklığının her geçen gün arttığını ve tanıda önemli noktaları belirttikten sonra diyabetik bireylerin çalışma yaşamından uzak tutulmamaları gerektiğini, uygun çalışma ortamı ve koşulları sağlanarak pek çok işte çalışabileceklerini ifade etti. İşyeri hekimlerinin özellikle diyabetik çalışanlarla ilgili hipoglisemi konusunda dikkatli olmaları gerektiği, çalışanın ve iş arkadaşlarının bilgilendirilmesinin önemi, beslenme, mola ve vardiya düzenlemelerinde dikkat edilecek noktalar belirtildi.

Katılımcılarla TTB süreli yayınlarından Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi ve abonelik koşulları paylaşılarak toplantı sonlandırıldı.

Komisyonumuzun bir sonraki toplantısı 2 Mart 2020 Pazartesi günü “Çalışanların Eğitimi” konusunda olacaktır.

Eğitim Sunusu için lütfen linki tıklayınız

Fotoğraflar için lütfen linki tıklayınız