0242 237 50 75

Çalışanların Hakları Gasp Edilemez

images_2018_tavan0

Evlerinden, eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden ayrı kaldılar

 

Antalya Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  üyeleri; Üniversite Hastanelerinde çalışan sağlık emekçilerine ek ödemeler konusunda ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla alkışlı protesto eylemi düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde toplanan Tabip Odası ve SES üyeleri ek ödemelerde ayrımcılığı protesto için 1 dakikalık alkış eylemi yaptılar.

Protesto eyleminin ardından ortak basın açıklamasını SES Şube Eş Başkanı Şükran İçöz  okudu. Şükran İçöz’den sonra  yapılan alkışlı protestonun ardından  bir konuşma yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin, sağlığın bir ekip işi olduğuna vurgu yaparak “Bir lütuf değil  emeğimizin karşılığını istiyoruz. Güvemli çalışma ortamı, kişisel koruyucu ekipmanlar  ve vardiyaların düzenli olması asıl taleplerimizdi. Söylenen para zaten bizim emeğimizin karşılığıdır. Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bir ekip olarak hak ettiğimiz parayı istiyoruz. Ekip hizmeti parçalanamaz, bölünemez, farklılık yaratılamaz.” dedi.

Sözü edilen para Sağlık Bakanlığının yada başhekimlerin tasarrufunda ise vicdanlarına yönelmelerini önerdiklerini ifade eden Prof.Dr.Nursel Şahin, “ Bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu süreçte çok özenli bir çalışma yürüttü. Evlerinden, eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden ayrı kaldılar.  Tekrar söylüyorum bu bizlerin hakkıdır.” şeklinde konuştu.

Covid -19 un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için mücadelelerinin sürdüğünü de vurgulayan Prof.Dr.Nursel Şahin  “ Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı sanayi odalarında konuşularak değil evrensel yasalara, bilime bakılarak tanımlanmalıdır. “ dedi.

 

PANDEMİYLE MÜCADELEDE AYRIMCILIK OLMAZ

  ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇALIŞANLARININ HAKLARI GASP EDİLEMEZ

Üniversite hastaneleri salgın döneminde Covid 19 hastalarının tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevini üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmıştır. Küresel salgının ortaya çıkması sonrası Sağlık Bakanı tüm sağlık emekçilerine üç ay boyunca tavandan ek ödeme vereceğini ilan etmiş ve 24.03.2020 tarihli resmi gazetede gerekli mevzuat değişikliği yapılmıştır.

 Üniversite hastanelerinin pandemi hastanesi olmaları ve elektif vaka kabul etmemesi nedeniyle döner sermaye gelirlerindeki azalma öngörülerek aynı dönemde Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite Hastanelerinin destekleneceği ilan edilmiştir. Ancak süreç bu şekilde gelişmemiş, 54 kamu üniversitesinde görev yapan sağlık emekçilerine Mayıs ayı gelmesine rağmen Mart ayı tavandan ek ödemesi yapılmamıştır. Üniversite hastanelerinde görevli 130 binden fazla sağlık emekçisi bu durumdan kaynaklı hak kaybına uğramıştır. Ve bu haksızlık derhal giderilmesi gerekmektedir.

Pandemi süresinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği Üniversite Hastanelerin ekonomik sıkıntıları var denilerek gasp edilemez. Hükümetin bir an önce tüm giderleri göz önünde bulundurarak üniversite hastanelerine yeterli kaynak aktarması gerekmektedir. Üniversite hastaneleri de öncelikle kaynaklarını sağlık emekçilerinin hak edişlerine harcamak zorundadır.  Sağlık emekçilerinin hakkı olan üç ay tavandan ek ödemeleri tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ödenmelidir.

Yaşanan bu son gelişme de göstermektedir ki, döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermemiş, aksine arttırmıştır. Yapılması gereken temel ücretlerin artırılmasıdır. En düşük temel ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Pandemi süresince tüm sağlık emekçilerine çift maaş verilmeli, bir yıl süresince yıpranma payı ve 1 derece ilerleme ve 3600 ek gösterge hakkımız  verilmelidir.