0242 237 50 75

Bağlantılar

Hasta Hakları Bildirgesi

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde “TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirilmiş,20 Haziran 2009 tarihinde “TTB II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiş,26 Haziran 2009 tarihinde TTB 58. Büyük Kongre’sinde

Devamı »

Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı”ndageliştirilmiş, 26 Haziran 2009 tarihinde TTB 58. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir. Her hekim başta İnsan Hakları

Devamı »

Hekim Hakları Bildirgesi

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde “TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirilmiş, 20 Haziran 2009 tarihinde “TTB II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiş, 26 Haziran 2009 tarihinde TTB 58.

Devamı »

Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde “TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirilmiş,20 Haziran 2009 tarihinde “TTB II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiş,26 Haziran 2009 tarihinde TTB 58. Büyük Kongre’sinde

Devamı »

Önemli Bağlantılar

Link Adı Link Adı Türk Tabipler Birliği Tabip Odaları Listesi Uzmanlık Dernekleri dr.tr Alan Adı Tahsis Ulusal Yeterlik Kurulu HUV – Hekimlik Uygulamaları Veritabanı TTB

Devamı »