0242 237 50 75

Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

cinsel-siddeti-onleme-toplanti

TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme toplantısı yapıldı.

24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 21.00’de çevrimiçi  olarak gerçekleştirilen toplantıya  Antalya Tabip Odası birim sorumlusu ve görevli hekimler katılmıştır.

TTB 73. Büyük Kongresi’nde, Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi’nin kabul edilmesinin ardından Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu kurulmuş ve yaklaşık 10 tabip odamızda bu birimler aktif hale gelmiştir. Bu odalardan birisi de Antalya Tabip Odası’dır.

TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Eşgüdüm Kurulu’nun çağrısıyla, Yönergenin işleyişini, hayata geçirilmesini, bu konudaki sorularımızı konuşmak ve deneyim aktarımı için Eşgüdüm Kurulu ve ilgili tabip odalarının katılımıyla 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 21.00’de çevrimiçi bir toplantı gerçekleşmiştir. Toplantıya odamız birim sorumlusu ve görevli hekimler katılmış ve yönerge doğrultusunda işleyişe yönelik yol haritası oluşturulmuştur.