0242 237 50 75

Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi

cinnet-siddet

Antalya Tabip Odası “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi” 17.01.2023 tarihinde panel ve faaliyet planı ayrıntılarını netleştirmek üzere toplandı.

Dr. Fatmagül ASLAN, Dr. Deniz ÖZBAY GEDİZ, Dr. Çiler AKIN AKDENİZ ve Dr. Tülin TEMİZKAN’ın katıldığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmış ve ATO Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

1. 25.02.2023 tarihinde Odamız Toplantı salonunda yapılacak olan panele olabildiğince fazla hekimin katılımının sağlanması için dijital afiş oluşturularak web sayfasından ve diğer iletişim kanallarından duyurulması,

2. 14 Mart’ta çıkacak olan HEKİM GÜNCESİ dergisine komisyon olarak bir bölüm yazılarak kültür sanat komisyonu ve dergi editörlerine sunulması,

3. Panel slaytlarının ATO web sayfasından yayınlanarak panele katılamayan ve/veya ilgilenen kişilerin de bilgilendirilmesinin sağlanması,

4. Bölgede tıp ve tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile işbirliği yapılarak “toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddeti önleme” konulu seminerin yıllık planları içerisinde yer almasının önerilmesine, gerekirse panelin içeriğinin revize edilerek aynı kadronun bu seminerlerde gönüllü olmasına,

5. Birime uygun bir görsel belirlenerek bunun yayınlarda kullanılmasına karar verilmiştir.

Not: Panele ilişkin ayrıntılar en yakın tarihte paylaşılacaktır.