0242 237 50 75

Çocuk İşçiliği Yasaklanmalıdır!

images_duyuru_cocuk-isciligi

Çocukların ucuz iş gücü olarak çalışma yaşamında yer almamalarının ancak eşitsizliklerin ortadan

 

Çocuk işçiliğin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın yaratılması amacıyla 2002 yılından itibaren 12 Haziran “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” olarak belirlenmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların eğitim, giyinme, barınma, sağlık gibi haklarına vurgu yapar. Çocuk işçiliği bu haklardan mahrum kalmayı getirdiği için yalnızca emek sömürüsü bağlamında değil, insan hakları sorunu olarak da ele alınmalıdır.

Yasalar 15 yaş altı çocukların çalışmasını yasaklasa da, bir yandan yaşanan ekonomik sorunlar, eğitim sistemindeki yetersizlikler, diğer yandan çocukların iş yaşamında yetişkinlere göre daha itaatkar olmaları, ucuz ve güvencesiz çalıştırılabilmeleri her geçen gün çocuk işçiliğini arttırmaktadır. Günümüzde Türkiye’de 2 milyondan fazla çocuk işçi çalışmaktadır. “Çıraklık” adı altında da çocuk işçiliği çalışma yaşamının parçası haline getirilmektedir.

Çocuk işçiliği, çocukların evlerinden, okullarından ayrılmalarına, iş yaşamında fiziksel ve ruhsal şiddete uğramalarına, hatta iş cinayetleri nedeniyle yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden olmaktadır. İSİG Meclisi’nin açıklamasına göre 2016’da 56, 2017’de 60, “Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı” ilan edilen 2018 yılında 67, 2019 yılının ilk 5 ayında ise 26 çocuk işçi yaşamını yitirmiştir. Çocuk işçi ölümlerinin en çok mülteci nüfusun yoğun olduğu illerde yaşanması da ayrıca dikkat çekicidir.

Çocukların ucuz iş gücü olarak çalışma yaşamında yer almamalarının ancak eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kalıcı barış ortamlarının sağlanması ile mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır!

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu