0242 237 50 75

Çok Ses Tek Yürek

91F7D35B-CAE3-4207-B939-4087FC086226

“Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin” mitingi, 29 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde, sağlık emek meslek örgütlerinin katılımı ile Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan hekimler ve sağlıkçılar Ankara’da “Çok Ses, Tek Yürek” oldu.

Aralarında Antalya Tabip Odasının da olduğu mitinge, çok sayıda sendika, meslek örgütü, siyasi parti temsilcisinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Mitinge katılmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen hekimler sağlık çalışanları, sabah saatlerinden itibaren Anıtpark’ta toplanmaya başladı. ”Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin“, “Susmuyoruz Korkmuyoruz Hiçbir Yere Gitmiyoruz” yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan topluluk sık sık  “AKP sağlığa zararlıdır”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP hakla hesap verecek” sloganları attılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın konuşmasının ardından sağlık emek meslek örgütü temsilcileri miting alanını selamladılar.   Kardeş Türküleri’nin konseriyle miting sona erdi.

Memleketimizin sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için:

  1. Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalıdır!

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmelidir. Sağlık sisteminin temelini birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturmalı, basamaklı bir sağlık sistemi modeline geçilmelidir.

  1. Beş dakikada sağlık olmaz!

Hekimlerin hastalarına yeterli süre ayırmalarını sağlayacak uygun çalışma koşulları sağlanmalı; nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmelidir.

  1. Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmelidir!

Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmelidir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri bilime ve toplum sağlığına uygun yapılandırılmış kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalıdır.

  1. Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalıdır!

Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalıdır. Katkı payları adı altında kalem kalem ücretlendirmeye derhal son verilmelidir. Hekimlerin gelirleri, emeğinin karşılığı, insanca yaşanabilir, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olarak sağlanmalı, 7200 ek gösterge uygulanmalıdır.

  1. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır!

Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmelidir.

  1. COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır!

Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalıdır.

  1. Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz!

Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli; ödenecek tazminatlar, hekim ve sağlık çalışanlarına yansıtılmadan ve vakit kaybedilmeksizin karşılanmalıdır.

  1. Hekimler üzerindeki baskılara son verilmelidir!

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

  1. Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalıdır!

Tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi alanın uzmanları ve meslek örgütünün önerileri ile nitelikli, uluslararası standartlara uygun hale getirilmeli. Çok sayıda tıp fakültesi açılması ve kontenjanların sürekli artırılmasından vazgeçilerek nicelik değil nitelik esas alınmalıdır

  1. Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı!

Başta hekimlerin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, hekim örgütlerini hedef göstermekten vazgeçilmelidir.