0242 237 50 75

Covid 19 Bilimsel Değerlendirmeler

Covid 19 Bilimsel Değerlendirmeler

 

Değerli meslektaşlarımız son günlerde yaşanan Covid-19 salgını ile ilgili gerek yeni gelişmeler gerekse de bilimsel değerlendirmelerle ilgili bilgi akışında hızlı bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Bu anlamda Türk Tabipler Birliği’nin ana başlıkları yazılan değerlendirmelerine linklerden ulaşabilirsiniz. Hepinize bu mücadelede kolaylıklar diliyoruz.

Bizim sağlığımızın korunmasının toplumun sağlığının korunması anlamına geldiğini düşünerek önerilen önlemlere azami ölçüde uymanızı tekrar hatırlatıyoruz. 

Saygılarımızla;

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Naci İŞOĞLU

BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f888938e-78b6-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=2fdfa11c-78b5-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7ef44aca-77eb-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=333731d2-7756-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=75461e5c-7257-11ea-b12d-d839943d748d

Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=88ff4b86-767a-11ea-b329-aa051764b049

Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f3b3c784-773a-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=70e89cf6-75a2-11ea-b329-aa051764b049